Blog

Zijn elektrische auto's werkelijk groener dan brandstofauto's?

Sinds de eerste elektrische auto's op de markt kwamen, vragen mensen zich af hoe klimaatvriendelijk deze eigenlijk zijn. Uit de fabrieken die de grote accu’s produceren, komen vele emissies vrij. Ook rijdt niet iedereen op duurzame stroom (wind- of zonne-energie), waardoor elektrisch rijden minder groen zou zijn dan het lijkt.

Om een einde te maken aan deze discussie, deed de Europese milieuorganisatie Transport & Environment (T&E) onderzoek naar de totale impact van EV's in een levenscyclusanalyse. Er werd gekeken naar de energie die nodig is voor de productie van de auto en wat de milieu-impact is van de accu en van benzine en diesel.

De onderzoekers hielden rekening met de energie die verloren gaat, zoals bij de verplaatsing van elektriciteit van de centrale naar het laadsysteem in de elektrische auto. Volgens het onderzoek van T&E stoot de elektrische auto gedurende zijn hele leven drie keer minder CO2 uit dan een vergelijkbare benzine- of dieselauto. De elektrische auto komt hiermee als grote winnaar uit het onderzoek - zelfs in kolenstroomlanden als Polen.

Elektrisch rijden is klimaatvriendelijker

Hiermee is niet gezegd dat EV’s emissieloos zijn. In het slechtste geval komt de uitstoot van een elektrische auto op 100 gram CO2 per kilometer. Dit is bijvoorbeeld het geval in landen waar veel kolencentrales staan. In Nederland zorgt de productie van elektriciteit voor gemiddeld 377 gram CO2 per kilowattuur. Omdat een auto ongeveer 5 kilometer kan rijden op een kilowattuur, bedraagt de CO2 uitstoot als gevolg van het stroomverbruik van Nederlandse EV’s gemiddeld op ruim 75 gram per kilowattuur.

Vergeleken met auto’s met een verbrandingsmotor zijn elektrische auto’s veel minder vervuilend. Als je alles meerekent, is de uitstoot gemiddeld 250 gram CO2 per kilometer voor een benzineauto (voor een dieselauto is dat iets minder). Daarom ben je klimaatvriendelijker bezig als je in een elektrische auto rijdt, zelfs in landen als Polen.

De meeste milieuwinst boek je door elektrisch te rijden is Zweden. Als de accu in Zweden is gemaakt en je rijdt met je auto hier over de wegen, dan zorg je voor 80% minder uitstoot. Het plan voor Total (Saft) is om in 2023 EV-batterijen te produceren in fabrieken in Europa met een minder grote koolstofvoetafdruk dan die van concurrenten.

Ev’s worden steeds schoner

Goed nieuws: hoe langer je een elektrische auto hebt, hoe schoner hij wordt. Hoe dat kan? De hele energiesector in Europa is bezig om te schakelen naar CO2-arme opwekking. Dit beïnvloedt ook de productie van de accu's, waarbij normaal gesproken flinke hoeveelheden CO2 vrij komen. De verwachting is dat accu’s steeds langer meegaan en over een paar jaar 500 duizend kilometers aankunnen. Door deze langere levensduur zal de hoeveelheid CO2 die vrij komt bij de productie steeds meer afnemen

Wie op duurzame stroom rijdt, bereikt het break-even punt gemiddeld na 23 duizend kilometer. Maakt de fabrikant gebruik van hernieuwbare bronnen voor het maken van de accu, dan bereik je dit punt al na 13 duizend kilometer, volgens T&E.

Betrouwbare studie

Onderzoeker Auke Hoekstra van de TU Eindhoven spreekt van een ‘echt gedegen’ studie. Hoekstra is gespecialiseerd in het analyseren van de levenscyclus van elektrische auto’s. Volgens hem zijn de uitgangspunten van T&E goed te verdedigen en is het onderzoek transparant: je ziet precies waar alle data vandaan komen.

T&E heeft ook gekeken naar de duurzaamheidsontwikkelingen bij elektriciteitscentrales - een aspect dat meestal slechts gedeeltelijk wordt meegenomen. Hoekstra voorspelt dat deze studie elektrisch rijden nog populairder zal maken. Critici kunnen niet langer beweren dat elektrische auto’s niet groen zijn.

T&E is van mening dat overheden elektrisch rijden blijvend moeten stimuleren - ook tijdens de coronacrisis. Toen iedereen met allen minder gingen rijden, op satellietbeelden direct een verbetering te zien was in de luchtkwaliteit. Laten we dus niet de (vervuilende) draad weer oppakken zodra de coronacrisis voorbij is.

Benieuwd welke laadoplossing het beste bij je past? Lees hier meer.

Handige downloads

Bekijk alle downloads
Juridische service

Juridische service

Heb je twijfels of een vraag over een overeenkomst, modelcontract of heb je een geschil? Heb je een juridisch probleem? Neem dan snel contact op het de juridische helpdesk van Het Ondernemerscollectief: daar kun je terecht als je een vraag hebt of advies wilt.

Eugenia Melissen

Eugenia Melissen

Eugenia (27) is content specialist bij Total eDrive, landelijk partner van ikwordzzper.nl. Een van de nieuwe laadoplossingen van Total eDrive is Vroaming. Met Vroaming combineer je groene stroom voor je huis en je auto in één pakket. Je betaalt dan altijd hetzelfde lage tarief, of je nu thuis of onderweg je auto oplaadt.