Behartiging van jouw belangen

De belangen van Het Ondernemerscollectief worden behartigd door de Werkvereniging onder leiding van Roos Wouters.

  • Waarom een Werkvereniging?
  • Waarom bepaalt jouw contractvorm waar je welke zekerheden opbouwt?
  • Waarom bepaalt jouw contractvorm waar je jouw pensioen opbouwt?
  • Waarom bepaalt jouw contractvorm wanneer en waarin jij je kan ontwikkelen?
  • Waarom bepaalt jouw contractvorm of je een huis kan kopen?
  • Waarom bepaalt jouw contractvorm of je aan kinderen durft te beginnen?
  • Waarom bepaalt jouw contractvorm of je van baan durft te veranderen?

Omdat tot nu toe alleen de traditionele partijen zich verenigd hebben, geeft hun deelbelang steevast de doorslag bij de besluitvorming die alle werkenden aangaat. Wil jij dat jouw belangen ook meewegen, zonder dat deze naar een traditionele oplossing vertaald worden, dan is de Werkvereniging er voor jou.

Het is ons doel dat alle werkenden zich verzekerd weten van dezelfde basis aan zekerheden die meebewegen met jouw leven, jouw werk en de keuzes die jij daarin maakt. Daarvoor is een sociaal stelsel nodig waarin zekerheden gekoppeld worden aan mensen in plaats van aan hun formele relatie tot de arbeidsmarkt. Daar zet de Werkvereniging zich actief voor in!

Missie van de Werkvereniging

De Werkvereniging is het belangenplatform voor Modern Werkenden: mensen die zelf de regie willen over hun leven, hun loopbaan en hun sociale zekerheid. Omdat alleen de traditionele polderpartijen zich hebben verenigd, worden de belangen van Modern Werkenden vaak genegeerd of naar traditionele oplossingen vertaald. Dat heeft negatieve gevolgen voor Modern Werkenden, voor de economie en voor de samenleving. Daar wil de Werkvereniging verandering in brengen door Modern Werkenden te verenigen en door zich actief in te zetten voor een fundamentele hervorming van de arbeidsmarkt en het sociale stelsel. Het is onze missie om ervoor te zorgen dat alle werkenden zich verzekerd weten van dezelfde basis aan zekerheden die meebewegen met hun leven, hun werk en de keuzes die ze daarin maken. Voorwaarde daarvoor is een sociaal stelsel waarin zekerheden gekoppeld worden aan mensen in plaats van aan hun formele relatie tot de arbeidsmarkt.

Jouw steun is nodig voor onze lobby!

De Werkvereniging wil een rol van betekenis spelen bij de hervorming van de arbeidsmarkt, dat kan alleen met financiële steun van deelnemers en sponsors die achter onze doelstellingen staan omdat ze willen laten weten waar Modern Werkenden behoefte aan hebben. Hoe meer deelnemers en sponsors de Werkvereniging steunen, hoe meer impact onze lobby heeft op de besluitvorming die Modern Werkenden aangaat.  

Hoe wij onze missie bereiken?

Op basis van de gezamenlijk kennis uit Jouw Stem, het Magazine van de Vernieuwing, het Platform Vernieuwen Doen we Samen, onze Opjutters en onze sponsors maken we kenbaar aan politiek, bedrijfsleven en media wat Modern Werkenden nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren op een arbeidsmarkt in beweging. We brengen het verhaal van Modern Werkenden overal waar we kunnen voor het voetlicht, zodat ook hun belangen worden meegewogen bij de besluitvorming die hen aangaat. We zetten ertoe aan verder te denken dan ‘zzp’, ‘dienstverband’ of ‘polderpartijen’ en gaan uit van wat het individu in een sociale samenleving nodig heeft. In de aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen zullen we ons actief inzetten om de belangen van Modern Werkenden op de politieke agenda en in de verschillende partijprogramma’s te krijgen.

Overleggen? Ja! Polderen? Nee!

Wij geloven in overleggen en het sluiten van compromissen en zijn dan ook bereid om in gesprek te gaan met ministers*, ambtenaren en instanties om tot oplossingen te komen. We geloven alleen niet dat Modern Werkenden erbij gebaat zijn wanneer de Werkvereniging gaat polderen met de traditionele polderpartijen. Wij denken dat die polderpartijen elkaar dusdanig in de tang hebben dat politiek en Modern Werkenden beter aan een andere, eigen tafel kunnen onderhandelen, zonder gebonden te zijn aan al lang uitgeruilde beloftes en conventies van de polderpartijen. Met bijvoorbeeld een VNO-NCW of een FNV willen we wel praten maar niet onderhandelen.

Onafhankelijkheid

In een wereld waarin veel wantrouwen heerst, genieten wij het vertrouwen dat we een werkelijk onafhankelijke belangenvereniging zijn. Wij zijn er dan ook op gebrand om heel zorgvuldig met dat vertrouwen om te gaan, want vertrouwen komt te voet, maar je hoeft maar een keer de indruk te wekken dat je je vergaloppeert en je bent het vertrouwen voor altijd kwijt. Daarom hebben we ervoor gekozen dat de stem van een sponsor net zoveel meetelt als die van een individuele deelnemer.

Ben je lid van Het Ondernemerscollectief dan steun je indirect de Werkvereniging met haar doelen.

Ontwikkel jezelf

Ontwikkel jezelf

Word lid en ontwikkel samen met andere ondernemers jouw ondernemerschap!

"Mijn onbetaalde factuur werd binnen 3 dagen betaald"

"Mijn onbetaalde factuur werd binnen 3 dagen betaald"

Lieke van der Ven - Tree Design

Leden Agenda

februari
08
Online | 20.00 uur

Succesvol starten als zzp'er

februari
08

Wij helpen jou verder met

Juridische service

Juridische service

Profiteer gratis van eerstelijns juridisch advies van één van onze zakelijke juristen.

Fiscale helpdesk

Fiscale helpdesk

Doe je zelf jouw boekhouding? Wij geven je antwoord op jouw fiscale en boekhoudkundige vragen!

Incasso service

Incasso service

Als zzp’er kun je te maken hebben met een opdrachtgever of klant die niet op tijd betaalt. Wij staan voor je klaar.