Blog

Waarom ik heb gekozen voor SharePeople

De AOV is de laatste jaren een veelbesproken onderwerp onder zelfstandige ondernemers. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het aantal zelfstandigen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering bijzonder laag is, zo’n 20%. Voornaamste reden om zich niet te verzekeren, is de hoge premie van zo’n verzekering. In bepaalde sectoren liggen de kosten voor deze verzekering op ruim 7% van het netto-inkomen. Dat is een stevige kostenpost. Een ondernemer die financieel niet lekker draait, kan daardoor in de verleiding komen om het risico van niet verzekeren dan maar voor lief te nemen.

Vangnet tegen bij arbeidsongeschiktheid

Begrijpelijk, maar niet verstandig. Want wie gaat ondernemen zonder een AOV of ander vangnet kan in grote financiële problemen terechtkomen wanneer hij betrokken raakt bij een ongeval tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Denk aan een schilder die van de ladder valt of - om het actueel te houden- een consultant die last krijgt van aanhoudende klachten nadat hij Covid-19 heeft opgelopen. Voor je het weet is je spaargeld erdoor en val je terug in de bijstand.

Uit de vele vragen die ik over dit onderwerp krijg, merk ik dat de meeste zzp’er zich bewust zijn van de noodzaak om zich in te dekken tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid, maar dat ze aanhikken tegen de relatief hoge kosten van een traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekering. In plaats daarvan zijn ze vooral benieuwd naar de verschillende alternatieven die na de opkomst van van Broodfondsen zijn ontwikkeld zoals SharePeople, het Ziektefonds, Voorzieningenfonds en SamSamkring.

Het zou te ver voeren om al deze alternatieven te bespreken. Voor een uitgebreide toelichting verwijs ik naar dit artikel. In deze blog wil ik ingaan op mijn eigen keuze voor en ervaringen met het crowdsurance platform van SharePeople.

Ik heb lage maandelijkse kosten

De belangrijkste reden voor mij om voor SharePeople te kiezen, is toch wel dat dit echt een zeer betaalbaar alternatief is voor een AOV voor zelfstandig ondernemers. In plaats van dat je elke maand premie betaalt aan een verzekeraar met winstoogmerk, delen de deelnemers de risico’s makkelijk onderling. Online en zonder dat er een marge tussen zit voor een verzekeraar.

Maandelijks betaal ik een vaste bijdrage van € 10 en een variabele bijdrage. De variabele bijdrage is het geld dat SharePeople doorgeeft in de vorm van schenkingen aan leden die vanwege ziekte of ongeval hier aanspraak op maken. Maar omdat het ziekteverzuim zo laag is - zelfs in corona tijd - kunnen de gemiddelde kosten laag blijven. Zelf betaal ik gemiddeld € 25 per maand. Lidmaatschap van en variabele bijdrage ‘kosten’ mij dus slechts € 35 per maand.

Vergelijk dat eens met de € 220 per maand die ik kwijt was voor mijn AOV (wat trouwens nog goedkoop is!). Van mijn maandelijkse bijdragte aan SharePeople merk ik bijna niets. Dat komt doordat ik mijn deelname laat lopen via Bright Pensioen. Dit doe ik samen met een groep van Bright-leden. Hoe dat werkt? Het grootste deel van het geld dat opzij wordt gezet voor zieken, wordt daarvoor niet gebruikt. En dat stoppen we gelijk in onze pensioenpot. Waarbij het bedrag dat naar mijn pensioen gaat natuurlijk iets hoger of lager is al naar gelang de gemiddelde schenking.

Dat is geld sparen zonder dat je er iets van merkt. En in geval van een onverhoopte arbeidsongeschiktheid ontvang ik de eerste 2 jaar € 3000 (netto!) uitkering per maand.

Mijn spaargeld blijft vrij opneembaar

Door mijn deelname aan SharePeople spaar ik bijna ongemerkt een leuk bedrag bij elkaar. Elke maand stort ik namelijk € 220,- op een aparte (gratis) spaarrekening bij de Knab bank, dat is het bedrag wat ik normaal kwijt was aan mijn traditionele AOV. Gemiddeld hou ik meer dan 80% van mijn inleg over. Zo bouw ik aan een kapitaal. En belangrijk: dit bedrag is ook nog eens vrij opneembaar. Ik kan zelf bepalen waaraan ik het wil uitgeven: mijn pensioen, een vakantie of een leuke training. Mocht dat nodig zijn, dan kan ik er altijd bij. Die vrijheid vind ik prettig. Er kunnen zich immers altijd onvoorziene omstandigheden voordoen.

SharePeople werkt met Arbodienst

Onderling vertrouwen staat aan de basis voor het succes van SharePeople. In dit opzicht vertoont het systeem van SharePeople sterke overeenkomsten met een broodfonds. Toch is er een wezenlijk verschil. Waar een broodfonds maximaal 50 leden heeft die elkaar kennen, is SharePeople is een online netwerk zonder maximum aan het aantal leden. Deelnemers zijn niet op de hoogte van elkaars ziekte. SharePeople is dus wat anoniemer dan een broodfonds.

Persoonlijk vind ik dit een prettige manier van werken. Als deelnemer hoef ik niet, zoals bij een broodfonds, een aanvraag te beoordelen van een andere deelnemer op legitimiteit (is de persoon in kwestie werkelijk ziek?). SharePeople werkt hiervoor met een professionele Arbo-dienst. De artsen die in dienst zijn van deze organisatie staan garant voor een objectieve beoordeling.

Ik spek zo niet de portemonnee van een grote verzekeraar

Ook prettig: het geld dat ik overmaak naar SharePpeople, komt bijna volledig terecht bij de deelnemer. Heel anders dan bij grote verzekeringsorganisatie, met dure kantoorpanden en een wagenpark vol leaseauto’s. Bij SharePeople werkt een team razend slimme whizzkids aan de ontwikkeling van het platform, hierin gesteund door een lean and mean organisatie. Voor die € 10 per maand doen zij de administratie, regelen ze de onafhankelijke arbodienst, controleren ze de donaties en houden ze het SharePeople platform in stand. En nog mooier, als lid van de SharePeople Coöperatie kan je ook nog eens mede-eigenaar worden en zo mee de koers bepalen en profiteren van de groei van het netwerk.

Plus: SharePeople is ook relevant bij verplichte AOV

Nu hoor ik je denken: maar er komt toch een verplichte AOV. Is het dan zinvol om mij nu aan te sluiten bij SharePeople. Het antwoord op die vraag: jazeker! Op dit moment is de verplichte AOV namelijk nog slechts een voorstel. De verwachting is dat de verplichting pas op zijn vroegst in 2024 zal ingaan. Ondertussen kan jou bij wijze van spreken volgende week al iets overkomen waardoor je niet meer kunt werken. Daarom is het slimmer om nu al iets te regelen.

Daarbij komt dat die toekomstige verplichte AOV niet a la minute een uitkering uitbetaalt. Je krijgt eerst te maken met een standaard wachttijd van 52 weken (die je kan oprekken naar 104 weken). Dit is in feite een eigenrisicoperiode, die je zelf moet zien te overbruggen. SharePeople gaat na 2 maanden al over tot betaling, dat blijft daarom voor mij belangrijk want juist ziekten die korter duren dan 1 jaar komen veel voor, denk bijvoorbeeld aan een hernia. Met mijn deelname dek ik dit risico voor een minimaal maandelijks bedrag af.

Meer weten over SharePeople? Klik hier voor meer informatie.

Handige downloads

Bekijk alle downloads
Juridische service

Juridische service

Heb je twijfels of een vraag over een overeenkomst, modelcontract of heb je een geschil? Heb je een juridisch probleem? Neem dan snel contact op het de juridische helpdesk van Het Ondernemerscollectief: daar kun je terecht als je een vraag hebt of advies wilt.

Martijn Pennekamp

Martijn Pennekamp

Martijn Pennekamp is de oprichter van het startersplatform ikwordzzper.nl en het ledenplatform Het Ondernemerscollectief. Volg hem via Twitter via @ikwordzzper of word fan van zijn Facebook pagina.