Blog

Wat betekent het pensioenakkoord voor zzp’ers en ondernemers?

Gevolgen voor zzp’ers en ondernemers?

Toen de sociale partners vorig jaar aan de slag gingen met het nieuwe pensioen, was een van de uitganspunten dat het pensioen ‘arbeidsvormneutraal’ zou moeten worden. Het zou, anders gezegd, geen verschil mogen maken op welke manier je je inkomen verdient. Wil je als zzp’er, ondernemer of werknemer zonder pensioen zelf een potje  opbouwen, dan ben je hiervoor nu aangewezen op de ‘derde pijler’ van ons pensioenstelsel. En daar zitten (te) veel haken en ogen aan. Lees hier waarom.

Gaat het pensioenakkoord dat de partners nu hebben bereikt op dit punt verbetering brengen? Geen idee. Hierover lezen we in het akkoord in ieder geval helemaal niets. Net zomin trouwens als over de door sociale partners gewenste mogelijkheden voor zzp’ers om zich bij een pensioenfonds aan te sluiten.

Wat we dan weer wel lezen, is dat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers er gaat komen. Ook al heeft de verplichte AOV eigenlijk niets met het onderwerp pensioen te maken en weten we dat zzp’ers daar weinig voor voelen.

Heet hangijzer: compenseren 35-plussers

Zoals we al een jaar geleden schreven, zal het afschaffen van de doorsneepremie een grote uitdaging opleveren. Want wie compenseert de 35-plussers die er door het afschaffen van die doorsneepremie bij in zullen schieten? Naar schatting gaat het compenseren zo’n € 60 miljard kosten; geen klein bier.

In het FD lees ik dat ‘de onderhandelaars denken dat de meeste pensioenfondsen dit kunnen oplossen zonder dat er geld bij moet. En als dat niet zo is, dan komt er een adequate compensatie.’ In mijn oren klinkt dat noch concreet, noch geruststellend.

Jobhoppers zijn de pineut

Heb je een premieregeling bij een verzekeraar? Blijf dan zitten waar je zit. Wie van baan verandert, krijgt opeens minder pensioenopbouw. Een ‘weeffout’, noemt het Verbond van Verzekeraars dit. Maar wel een weeffout die het merendeel van de 1,3 miljard werknemers die met zo’n regeling te maken hebben serieus geld gaat kosten. Want wie jobhopt er niet af en toe? Off topic: kunnen we die term niet beter afschaffen? In plaats daarvan introduceren we de term jobplakker voor mensen die nooit van baan wisselen. Zij zijn immers de uitzondering.

Concreet: geen kortingen

Het meest concrete onderdeel uit het pensioenakkoord is dat pensioenfondsen (wederom) niet hoeven te korten. Bij een dekkingsgraad van minder dan 100% zouden de fondsen moeten korten. Ofwel, ze gaan minder geld kunnen uitkeren aan gepensioneerden. Er is dan simpelweg te weinig geld in kas. Vervelend voor gepensioneerden, gunstig voor werkenden. Nu is overeengekomen dat er pas gekort hoeft te worden als de dekkingsgraad onder de 90% komt.

Samenvattend

Samenvattend kunnen we concluderen dat:

  • het pensioenakkoord niets te melden heeft over arbeidsvormneutraliteit en er voor zzp’ers en ondernemers ook verder niets bekend is.
  • ook niet bekend is hoe werknemers van 35 en ouder gecompenseerd gaan worden.
  • veranderen van baan een dure grap kan worden.
  • de pensioenen – ondanks te weinig geld in kas – niet gekort gaan worden. Waardoor de rekening doorgeschoven wordt naar de volgende generatie.

Kortom: de sociale partners dan wel een pensioenakkoord hebben bereikt, maar er moet nog heel wat gebeuren voordat we een nieuw pensioenstelsel hebben.

Handige downloads

Bekijk alle downloads
Juridische service

Juridische service

Heb je twijfels of een vraag over een overeenkomst, modelcontract of heb je een geschil? Heb je een juridisch probleem? Neem dan snel contact op het de juridische helpdesk van Het Ondernemerscollectief: daar kun je terecht als je een vraag hebt of advies wilt.

Sjaak Zonneveld

Sjaak Zonneveld

Sjaak Zonneveld is schrijver van het boek ‘Het Nieuwe Werken aan je pensioen’ en commercieel directeur bij BrightPensioen. Volg hem op Twitter: @sjakiez of bekijk zijn website: www.nieuwpensioen.nu.