Blog

Nieuwe wetten voor ondernemers vanaf 2024

Belastingwijzigingen

Ook in 2024 gaan er weer een aantal zaken wijzigen voor ondernemers binnen de inkomstenbelasting. De meeste wijziging staan in het Belastingplan 2024 zoals deze op Prinsjesdag is gepresenteerd. Inmiddels zijn er al wat aanpassingen doorgevoerd en niet alle voorstellen zijn definitief vastgesteld. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

Verlaging MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling wordt verlaagd van 14% naar 13,31%.

Afbouw zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt zoals eerder bekend gemaakt verder afgebouwd en gaat van € 5.030 in 2023 naar uiteindelijk € 900 in 2027. In 2024 bedraagt de aftrek € 3.750. 

Hoogte startersaftrek ongewijzigd

De startersaftrek zal in 2024 gelijk blijven aan de voorgaande jaren. Een startende zzp'er binnen de inkomstenbelasting mag, onder voorwaarden, 3 keer in de eerste 5 jaar € 2.123 aftrekken van de winst uit ondernemen.

Je voldoet meestal aan het urencriterium als je aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

 1. Je besteedt als zzp'er minimaal 1225 uren in een kalenderjaar aan het feitelijk drijven van jouw onderneming(en).
  Hiervoor mag je naast de werkzaamheden die je factureert alle uren meetellen zoals: administratie, netwerkbijeenkomsten, reistijd, bijhouden website, workshops en trainingen die waarde toevoegen aan jouw bedrijf, maken van een ondernemingsplan en contact/overleg met de boekhouder.
 2. Houd je uren en activiteiten wel goed bij voor een goede bewijsvoering! Mocht de Belastingdienst twijfelen, dan kunnen de aftrekmogelijkheden beperkt worden. Onderbrak je je werk als ondernemer door zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken verlof toch mee als gewerkte uren.

Verhoging arbeidskorting

De maximale arbeidskorting wordt in 2024 € 5.538. In 2023 was dit maximaal € 5.052.

Lichte stijging algemene heffingskorting

De maximale algemene heffingskorting stijgt van € 3.070 naar € 3.366

Aanpassingen Box 1

De eerste schijf van box 1 loopt in 2024 tot € 75.518 (2023: € 73.031). Het bijbehorende belastingpercentage wordt 36,97% (2023: 36,93%). Het percentage van de 2de schijf blijft ongewijzigd (49,5%).

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering

De inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering daalt van 5,43% naar 5,32% over een maximaal bedrag van € 71.628 (2023: € 66.956).

Verhoging ondergrens kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is toepasbaar vanaf € 2.846 (2023: € 2.600) en blijft maximaal 28%.

Daling energie-investeringsaftrek (EIA)

De energie-investeringsaftrek (EIA) daalt van 45,5% naar 40%. Het maximaal besteedbare bedrag stijgt van € 136.000.000 naar € 148.911.976. De milieu-investeringsaftrek (MIA) blijft gelijk.

Stijging aftrek speur & ontwikkelingswerk

De S&O-aftrek stijgt in 2024 van € 14.202 naar € 15.551 en de extra S&O-aftrek voor startende ondernemers stijgt van € 7.106 naar € 7.781

Reiskostenvergoeding omhoog

De reiskostenvergoeding wordt verhoogd, dit gaat van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer. 

Fiscaal advies

Heb jij als lid van Het Ondernemerscollectief nog vragen over deze wetswijzigingen, stel ze dan aan de Fiscale helpdesk.

Fiscale helpdesk

Fiscale helpdesk

Doe je zelf je boekhouding? Heb je vragen als:

 • Welke kosten zijn aftrekbaar?
 • Hoe betaal ik zo min mogelijk belasting?
 • Welk uurtarief past bij mij?

De fiscale helpdesk van Het Ondernemerscollectief staat klaar voor jouw vragen en geeft je graag advies!

Andere belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2024:

Nieuwe omgevingswet

 • Vereenvoudigde vergunningaanvraag:
  Voortaan kun je sneller en eenvoudiger vergunningen aanvragen via de nieuwe Omgevingswet. Slechts één aanvraag bij één loket volstaat, met een besluit binnen 8 weken in plaats van 26 weken.
 • Bedrijfsomgeving schoonhouden:
  Gemeenten kunnen vanaf 2024 voorschrijven hoe bedrijven hun directe omgeving moeten schoonhouden. Deze regels kunnen de gemeenten aanpassen volgens richtlijnen van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Dit helpt lokale zwerfafvalproblemen aan te pakken.
 • Verplichte veiligheidscoördinator in bouw:
  Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) vereist voor de bouwsector o.a. een verplichte veiligheidscoördinator. De coördinator is een essentiële schakel om veiligheidsnormen te handhaven en risico's te minimaliseren tijdens de bouwprocessen.

Verbod op wegwerpplastic:

Vanaf 1 januari 2024 gelden nieuwe regels voor kantoren en instellingen: wegwerpbekers en -bakjes met plastic zijn niet langer toegestaan op locaties voor consumptie. Opties zijn herbruikbare alternatieven aanbieden of gebruikers hun eigen bekers/bakjes laten meenemen.

Overgang naar uurloon voor minimumloon:

Vanaf 1 januari 2024 stijgt het wettelijk minimumloon met 3,75% tot € 13,27 per uur voor werknemers van 21 jaar en ouder. Een nieuwe wet vervangt bestaande minimumdag-, week- en maandlonen door een uniform minimumuurloon, waarmee alle werknemers gelijke rechten hebben.

Verbod op gearomatiseerde E-sigaretten:

Verkoop van gearomatiseerde e-sigaretten, behalve tabakssmaak, wordt vanaf 2024 verboden.

Belasting op alcoholvrije dranken omhoog:

De verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken stijgt vanaf 2024, behalve voor mineraalwater en melk.

Meertalige kinderopvang:

Vanaf 1 februari 2024 mogen medewerkers in kinderopvangcentra Frans, Duits of Engels spreken met kinderen tot 4 jaar, voor de helft van de tijd dat het kind wordt opgevangen.

Disclaimer: Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend en is opgesteld voor informatieve doeleinden. Het Ondernemerscollectief ervaart geen aansprakelijkheid voor gevolgen die kunnen optreden op basis van de inhoud van deze publicatie. De lezer is ten aller tijde zelf verantwoordelijk voor het achterhalen van de actuele stand van zaken omtrent de geldende wetgeving.

Bereken jouw uurtarief

Bereken jouw uurtarief

Wil je weten wat jij overhoudt? Gebruik onze uurtarief calculator!

Boekhoudpakketten vergelijken?

Boekhoudpakketten vergelijken?

Ben jij op zoek naar een geschikt boekhoudprogramma om jouw administratie (deels) zelf te doen? We hebben voor jou een aantal gangbare aanbieders op een rijtje gezet.

Martijn Pennekamp

Martijn Pennekamp

Martijn Pennekamp heeft zijn sporen verdiend als bedrijvenadviseur en is de oprichter van Het Ondernemerscollectief. Zijn specialismen zijn fiscaliteit en wetgeving.